• 1394/04/02
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 3301

 • 1394/04/02
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 3168

 • 1393/12/23
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 2950

 • 1393/08/29
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 2606

 • 1393/08/14
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 2736

 • 1393/08/14
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 3021

 • 1393/01/12
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 6740

 • 1393/01/02
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 3226

 

سوپی ساده، سریع و کم کالری که از غنی‌ترین سوپ‌ها برای سلامتی محسوب می‌شود.

این سوپ را به عنوان پیش غذا یا غذایی سبک برای آنها که رژیم دارند پیشنهاد میکنیم. برای تهیه این سوپ از ماست پرچرب استفاده کنید، ماست کم چرب ممکن است رقیق باشد.

 • 1393/01/02
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 2966
12