• 1394/04/02
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 3825

 • 1394/04/02
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 3683

 • 1393/12/23
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 3353

 • 1393/08/29
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 2958

 • 1393/08/14
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 3140

 • 1393/08/14
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 3440

 • 1393/01/12
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 7782

 • 1393/01/02
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 3591

 

سوپی ساده، سریع و کم کالری که از غنی‌ترین سوپ‌ها برای سلامتی محسوب می‌شود.

این سوپ را به عنوان پیش غذا یا غذایی سبک برای آنها که رژیم دارند پیشنهاد میکنیم. برای تهیه این سوپ از ماست پرچرب استفاده کنید، ماست کم چرب ممکن است رقیق باشد.

 • 1393/01/02
 • شاخه: انواع سوپ ,
 • بازدید : 3324
12